Minen tajua noista koodauksista mittään, mutta tämä oli niin helppoa, jotta osasin. Tämä on kotoisin Herkun taustakuvista.